Brottsförebyggande rådet informerar

APR 25
Plats:
Bergvik, Telgehusvägen 4, Biblioteket
Tid:
13:00 - 15:00
Anmäl senast:
2018-04-23

SRF Södertälje-Nykvarn inbjuder till möte med Brottsförebyggande rådet (Brå), som är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör de genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Kaffe med bröd kostar 30 kr.

Varmt välkommen!Anmälan