Din trygghet

SEP 8
Plats:
Björkbackens äldrecentrum, Bollmoravägen 28, Tyresö
Tid:
12:30 - 15:30
Anmäl senast:
2017-09-06

SRF Stockholms och Gotlands län inbjuder till möte med Civilförsvarsförbundet som kommer att ta upp frågor som t ex Vem tar ansvar för mig och mina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris?, Hur kan jag själv påverka min säkerhet? 

Det är några av de frågor som tas upp i civilförsvarsförbundets krisberedskapskurs 72 timmar. 

Lokal: Studierummet

Vi serverar kaffe/te och något gott därtill. 

Alla intresserade är varmt välkomna!Anmälan