Gemensam manifestation för att säkra handikappersättningen

FEB 27
Plats:
Mynttorget 2, utanför riksdagshuset.
Tid:
10:00 - 12:00

Tisdagen den 27 februari planerar SRF en manifestation för att protestera mot förändringarna av handikappersättningen. Manifestationen genomförs i samverkan med flera funktionshinderorganisationer.

Regeringen förväntas föreslå att nuvarande handikappersättning ska avskaffas och ersättas med en merkostnadsersättning. En sådan reform skulle slå hårt, bland annat mot synskadades ekonomi. Regeringen föreslår att schablonersättningen som blinda och gravt synskadade har idag tas bort. Lagrådsremissen är otydlig kring vilka och på vilket sätt merkostnaderna ska ersättas i framtiden. Det anser SRF kan ge godtyckliga och rättsosäkra bedömningar. Förslaget bortser helt ifrån synskadades specifika situation; vår grupp kan drabbas på ett orimligt sätt. 

Samling för dem som önskar vid Gamla stans tunnelbaneuppgång för promenad till Mynttorget kl.9.45.
Klockan 10.00 samlas vi på Mynttorget 2 och manifestationen drar igång 10.30.
Kort därpå överlämnar vi vår namninsamling #säkrahandikappersättningen till Socialförsäkringsutskottets ordförande. Manifestationen beräknas vara avslutad senast 12.00.