Gotlandsläger

AUG 7
Plats:
Grannen, Fårö, Gotland
Tid:
07 aug 2017 - 13 aug 2017
Anmäl senast:
2017-04-24

Sista anmälningsdatum för eventet har passerat.


Lägren är ett bra tillfälle att träffa gamla och nya kompisar, få förebilder, träffa andra barn med synnedsättning och göra roliga saker. På våra läger har vi många ledare och det gör att vi kan möta barnens intressen och behov. Detta läger är för de som fyllt 9 år till de som är 16 år (födda 2001).

Gotlandslägret är i augusti. Vi kommer att bo på ett ställe som heter Grannen och ligger ganska nära Fårö. Vi utgår från Stockholm med minibussar och tar båten till Visby.

Det blir bad i havet och besök i Visby, på Medeltidsveckan och på Vattenland. Det finns mycket tid för pyssel, spel, lek, bus och till att bara vara. Detta läger är för de som fyllt 9 år till de som är 16 år (födda 2001). 

Deltagaravgift: 1 400 kronor per person.
När anmälan kommit in skickar vi en blankett till er som ska fyllas i och returneras snarast.
Deltagarantalet är begränsat och medlemmar har förtur. 2016 var det många som ville åka på lägren.

Vi hör av oss efter anmälningstiden gått ut och vi har fått in blanketten och meddelar om barnet fått en plats på lägret. Anmälan till lägren är bindande efter den 2 maj 2017 och det betyder att ni måste betala deltagaravgiften om vi inte hittar en ersättare.

Har era barn aldrig deltagit på läger och ni önskar få mer information, kontakta Sofia Naesström på tel. 08-462 45 06 eller sofia@srfstockholmgotland.se.

Känner ni till Synskadades stiftelse?

Det är möjligt att söka bidrag från stiftelsen till enskilda personer. Ett av stiftelsens ändamål är att ” främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.” Begreppet barn och ungdomar avser personer mellan 0 och 20 år. Här kan medel även sökas för insatser för att stärka självkänslan i samband med fritidsverksamhet (exempelvis lägerverksamhet).Eventuell ansökan ska vara stiftelsen till handa senast den 15 april 2017. För mer information om stiftelsen gå in på www.synstiftelseabi.org