Hembygdsföreningen i Nynäshamn

MAJ 4
Plats:
Balders Servicehus, Lövlundsvägen 20, Nynäshamn
Tid:
13:00 - 15:00
Anmäl senast:
2018-04-02

SRF Stockholms och Gotlands län inbjuder dig som har en synnedsättning till ett möte, där vi får information om Nynäshamns spännande historia. Vi får besök från hembygdsföreningen som kommer och berättar om Nynäshamns utveckling och förändring och om händelser och människor som bidragit till dess utveckling.

Lokal: Studierummet
Efteråt finns det kaffe och kaka att köpa för 20 kr.

Alla intresserade är varmt välkomna! Anmälan