Hjälpmedelsvisning på Gotland

SEP 20
Plats:
Synkällaren, Neptungatan 9, Visby
Tid:
16:00 - 19:00

SRF Gotland inbjuder till hjälpmedlesvisning med Åsa Lodin från Iris hjälpmedel AB. Hon kommer att beskriva och visa hur man kan lösa vardagliga situationer med enkla hjälpmedel.

OBS. Synkällaren har ingången mot baksidan. 

Åsa Lodin kommer bland annat att beskriva hur man gör när man inte kan se klockan längre, hur man läser böcker, använder fickminnen och andra smarta ting. Det finns också möjlighet att klämma och känna på produkterna och att beställa med fraktfri leverans hem till dig.
SRF-medlemmar erhåller 10% rabatt. 

Om det är något särskilt du vill se – meddela detta till Gösta Karlsson före på tfn 21 78 36 så att Åsa kan ha med sig detta.
 
Mer information om produkterna finns att läsa på www.irishjalpmedel.se

Varmt välkomma!