Krisberedskapskurs: Din Trygghet

OKT 6
Plats:
Balders Servicehus, Lövlundsvägen 20, Nynäshamn
Tid:
12:30 - 15:30
Anmäl senast:
2017-10-04

Vem tar ansvar för mig och mina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris och hur kan jag själv påverka min säkerhet? Det är några av de frågor som tas upp i civilförsvarsförbundets krisberedskapskurs 72 timmar. 

Lokal: Studierummet

Efteråt finns det kaffe och kaka att köpa för 20 kr.

Alla intresserade är varmt välkomna!Anmälan