Seminarium: Om framtidens hälso- och sjukvård

APR 26
Plats:
via Teams
Tid:
18:00 - 20:00
Anmäl senast:
2021-04-22

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland, DHR Stockholms läns distrikt och Funktionsrätt Stockholms län arrangerar ett gemensamt seminarium om framtidens hälso- och sjukvård. 

2017 fick Anna Nergårdh i uppgift att leda den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för en god och nära vård”. Uppdraget var att ta fram konkreta förslag för omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården i centrum. Efter fem betänkanden är utredningen nu avslutad. Vi har bjudit in Anna Nergårdh för att presentera resultaten från utredningen. 

Till seminariet har vi också bjudit in en panel som består av regionpolitiker och tjänstepersoner. Vi vill diskutera den gemensamma färdplanen av utvecklingen i Stockholms län. 2022 är det val. Ska vi åt samma håll? 

Länk till Teams kommer att skickas ut till anmälda några dagar innan mötet.
Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.Anmälan