Sommarläger på Kärsögården

JUN 14
Plats:
Kärsögården
Tid:
14 jun 2020 - 18 jun 2020
Anmäl senast:
2020-04-15

Sista anmälningsdatum för eventet har passerat.


Detta läger passar såväl de vana lägerbarnen som de som är med för första gången. Vi bor nära vattnet och naturen och tillbringar mycket tid utomhus med allsång på verandan, skattjakt i skogen och picknick på ängen. Barn och ledare tävlar om vem som kan hitta på de roligaste busen. Vi besöker något av nöjesfälten i Stockholmstrakten och avslutar veckan med midsommarfirande i miniatyr. Ett roligt och fartfyllt läger som ger fina sommarminnen.

Plats: Kärsögården, nära Drottningholms slott
Ålder: Barn i åldern 7-16 år (födda mellan 2004-2013)
Deltagaravgift: 1 200 kronor 

På våra läger är deltagarnas säkerhet och välmående absolut viktigast. Vi har många lägerledare för att kunna ge varje individ gott om tid och uppmärksamhet och vi vill möjliggöra för så många som möjligt att delta. Däremot är det ansvar vi kan ta för deltagare med särskilda behov begränsat. Därför måste ditt barn klara av vissa saker för att kunna delta utan egen assistent. För att läsa mer klicka här

Anmälan:
För att ditt barns anmälan ska vara giltig måste vi ha fått in deltagaravgift samt ifylld anmälningsblankett senast den 15 april. Kontakta oss med ditt barns för- och efternamn, ålder samt ev. särskilda behov i god tid innan dess så skickar vi dig blanketten och uppgifter om betalning. 
Berätta i samband med anmälan om ditt barn behöver ha med egen assistent så att vi kan föra en dialog om detta. Om ditt barn är bosatt i ett annat län är deltagaravgiften högre eftersom vi då inte har möjlighet att subventionera den. 
Kontakta oss vid frågor eller för mer information. Anmälan är bindande efter 1 maj. Det innebär att ni måste betala för lägret även om ni får förhinder, utifall att ni inte kan uppvisa läkarintyg. 

Stiftelser

Det finns flera fonder och stiftelser som kan ge bidrag för att bekosta deltagaravgiften vid exempelvis läger. Här kommer tips på två av dem!

Synskadades Stiftelse i Stockholms och Gotlands Län
Det är möjligt att söka ekonomiska bidrag från Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands Län till aktiviteter för enskilda personer. Ett av stiftelsens ändamål är att ” främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar”. Det avser personer mellan 0 och 20 år. Här kan även medel sökas för insatser som stärker självkänslan i samband med fritidsverksamhet, exempelvis läger. 

Det innebär att du kan ansöka om bidrag för att täcka deltagaravgiften för ett sommarläger. Du kan också ansöka om stöd för att bekosta arvode till en egen assistent eller ledsagare vid ett läger. 
Ansökningar ska vara stiftelsen till handa senast den 15 april. För mer information, gå in på www.synstiftelseabi.org

Synskadades Stiftelse på nationell nivå
Synskadades Stiftelse finns också på nationell nivå. Här kan du ansöka om bidrag för att bekosta exempelvis arvode till en egen assistent eller för att täcka deltagaravgifter som inte subventioneras till följd av att du bor i ett annat län än det som avses i inbjudan till SRF Stockholm Gotlands sommarläger. 
Ansökningar till Synskadades Stiftelse på nationell nivå behandlas löpande. Mer information finns på: www.synskadadesstiftelse.se

Observera att detta är två olika stiftelser, även om de delar namn. Läs mer på deras respektive hemsida om hur du ansöker och vem du kontaktar om du har frågor.