Välkommen till valdebatt

AUG 29
Plats:
Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm
Tid:
18:00 - 20:00

Stockholms Läns landsting har mycket stora möjligheter att påverka livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar. Det är Sveriges största vårdgivare och också den största arbetsgivaren och upphandlaren av välfärdstjänster. Hur vill de olika politiska partierna i landstinget använda den makten? 

Vilket parti vill öka delaktigheten för synskadade om de vinner valet?
Blir färdtjänsten bättre och i så fall hur?
Hur ska synskadade få bra hjälpmedel och rehabilitering?
Hur ska fler synskadade få jobb i landstinget och upphandlade verksamheter?

Kom och lyssna, ställ frågor och debattera med landstingets toppolitiker.

Välkommen till en spännande valdebatt där centrala mänskliga frågor står i centrum.