Direktanslutna medlemmar

Inom vårt distrikt finns 27 kommuner varav tre saknar lokalförening:
Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Flertalet medlemmar från dessa kommuner är direkt anslutna till distriktet.

SRF Stockholms och Gotlands län anordnar årligen 25-30 möten och aktiviteter för direkt anslutna medlemmar.
Vi bjuder även in till ett "årsmöte" där medlemmarna kan utse ombud till distriktets representantskap och därmed påverka distriktets verksamhet.
 
Distriktet försöker också att bevaka och påverka frågor som har extra stor betydelse för personer med synnedsättning i kommunerna.

Vi önskar att du som medlem ska trivas och känna dig varmt välkommen hos oss!