Ingången till föreningslokalen
Ingång till SRF Nacka-Värmdös föreningslokal

Välkommen till SRF Nacka-Värmdö

Synskadades Riksförbund, SRF Nacka-Värmdö är en förening för vuxna och barn med synnedsättning i Nacka och Värmdö kommuner.
Som medlem hos oss får du möjlighet att träffa andra synskadade och utbyta erfarenheter. Det är inte alltid lätt att se dåligt i ett samhälle som är gjort för fullt seende.

Som medlem i SRF Nacka-Värmdö får du tips om hjälpmedel och annat stöd du kan få. Vi tipsar också om hur du kan ta del av tidningar och tidskrifter även om synen sviktar. Det finns många taltidningar med nyheter och annan viktig information. Du får också möjlighet att delta i intressanta temamöten, studiecirklar, sittgympa, utflykter, vår omtyckta julfest och andra gemensamma trevligheter.

Första tisdagen i varje månad har vi informationsträff och medlemsfika.
Medlemsmöten med olika teman har vi i stort sett varje månad.

Genom ditt medlemskap i vår förening ger du tyngd åt vårt påverkansarbete gentemot kommuner och andra samhällsaktörer. Det är lättare att påverka och förändra genom styrkan i en förening, än som enskild person. Anhöriga och vänner är välkomna som stödjande medlemmar.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Varmt välkommen som medlem!