Ingången till föreningslokalen
Ingång till SRF Nacka-Värmdös föreningslokal

Välkommen till SRF Nacka-Värmdö

Synskadades Riksförbund i Nacka och Värmdö är en av lokalföreningarna inom SRF Stockholm och Gotlands län. Vi bedriver verksamhet för personer med synnedsättning som bor i Nacka och Värmdö.

Våra mål 2018 är:
Att syn och hörselinstruktörerna i Nacka och Värmdö ska få mer tid för att kunna ge rehabilitering i närmiljön till personer med synnedsättning.
Att taltidningarna i Nacka och Värmdö ska komma ut varje vecka i stället för varannan.
Att skyltar och gångstråk i Nacka Forum ska ha bra färgkontrast och vara lätta att hitta.
Att skyltarna i Nacka Forum både ska ha punktskrift och stora, tryckta bokstäver.

Vi har medlemsträffar då och då. Inbjudningar skickas ut till varje träff och det finns annonser i Läns och Rikssnitt och i Nacka och Värmdö taltidningar.

Under våren 2018 anordnar vi följande aktiviteter;
Ögats dag, 17 maj, för att nå nya medlemmar.
Årsmöte 10 mars.• Medlemsfika 18 april mellan 13 och 15.
Utflykt till Hagbergs folkhögskola tillsammans med SRF Lidingö 28 maj.

Agneta Johansson heter vår administratör som finns på SRF Stockholms och Gotlands läns kansli.
Hon har den aktuellaste informationen om vad som är på gång och hon nås på telefonnummer 08-462 45 22, e-post: agneta.johansson@srfstockholmgotland.se

Maila eller ring gärna till Agneta och föreslå vad du tycker att vi ska göra i föreningen.

Vill du bli medlem?Besök länken

Välkommen till SRF Nacka-Värmdö!