Representanter från distriktet och USGKS står vid ett podium
Distriktet deltar på möte i Bosnien

Bosnienresa med jubiléumsfirande

I början av november reste en delegation från distriktet till Sarajevo för att besöka USGKS, Sarajevos synskadeförening. USGKS firar 70 år som förening och SRF Stockholms och Gotlands län har på olika sätt stöttat dem i över två decennier.

Med på resan var Vehbija Peksin som kom till Sverige som flykting från Bosnien för över 20 år sedan. Vehbija (som har en grav synnedsättning) och hans fru lämnade Sarajevo mitt under brinnande krig med sin då tre-åriga dotter. En liten väska med några kläder till dottern var Allt de fick med sig i flykten. Vehbija lovade sig själv att aldrig glömma var han kom ifrån och att hjälpa dem som blev kvar. Efter kriget formaliserades samarbetet mellan distriktet och de behövande i Sarajevo i form av ett projekt där Vehbija har varit mycket viktig.
 
- Tanken var inte att Sverige skulle finansiera verksamheten utan göra föreningen självständig genom kunskapsöverföring. USGKS har under åren utvecklat sin verksamhet och kompetens enormt. Föreningens ledning har på ett imponerande sätt omsatt den kunskap distriktets internationella utskott förmedlat och även fått varje liten krona att räcka väldigt långt, berättar Jeanna Bystrand, kanslichef på SRF Stockholms och Gotlands län.

Delegationen från Stockholm bestod av Vehbija Peksin, Arvid Lindén, Hamaddah Mansour och Jeanna Bystrand. Arvid Lindén, som arbetat med projektet från början, blev hedersmedlem i USGKS. Under jubiléet deltog både Sarajevos borgmästare och socialborgarråd. Många medier var dessutom på plats och spred kunskap till allmänheten om föreningen och synskadades behov och rättigheter.