Föreläsning om hälsa och livsvillkor bland de allra äldsta

Tisdag 5 december bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, in till en ny föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures. Temat är hälsa och livsvillkor bland de allra äldsta i befolkningen, både i länet och i de nordiska länderna. Föreläsningen är på engelska.

Vi lever allt längre och de äldre äldre utgör en snabbt växande del av befolkningen. Historiskt sett är personer över 85 år en grupp med stor sjukdomsbörda och komplexa vårdbehov. Det betyder att en, i grund och botten, positiv utveckling också kan innebära utmaningar för samhället.  

Den här föreläsningen handlar om folkhälsan bland de allra äldsta – hur den ser ut i dag, har förändrats över tid och kan komma att se ut i framtiden. Föreläsningen tar också upp vad god hälsa innebär vid en hög ålder, som ofta präglas av samsjuklighet och funktionsnedsättning.  
Vi kommer få ta del av den senaste forskningen om folkhälsan bland de äldre äldre, med särskilt fokus på de nordiska länderna. Dessutom presenteras huvudfynden från en nyligen publicerad rapport om hälsan och livsvillkoren bland personer över 85 år i Stockholms län.
Presentationerna följs av en paneldiskussion med inbjudna gäster. Det kommer också finnas möjlighet för publiken att ställa frågor till experterna.

Föreläsningen hålls på engelska.

Program

The oldest Scandinavians - are we doing good?
Kaare Christensen, professor i epidemiologi och föreståndare för Dansk center for aldringsforskning, Syddansk universitet

Health and well-being among the oldest old in Stockholm: Recent findings
Stefan Fors, docent i folkhälsovetenskap, forskare vid Karolinska institutet och handläggare vid CES, Region Stockholm samt författare till rapporten "Hur mår de allra äldsta i Stockholms län?"

Paneldiskussion

Avslutning

Datum: Tisdag 5 december 2023
Tid: Kl. 14.30–16.30
Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm
Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret som ligger till höger på den här på Region Stockholms hemsida.
Sista anmälningsdag: 30 november.