Föreläsning om synförändringar

Vad händer när vi börjar se dåligt, när synen inte längre kan korrigeras med glasögon? Kom och lär om ögat, vanliga förändringar som drabbar synen och om dagens behandlingar!

Kvällens föreläsare, ögonspecialisten Hammurabi Bartuma, berättar om ögats uppbyggnad, hur vi kan se, vanliga sjukdomar som drabbar ögat och hur man behandlar dessa. Målet med föreläsningen är att ge ökad kunskap om ögat, de vanligaste ögonsjukdomarna samt om moderna behandlingsmetoder. Det finns tid för frågor.

Innehåll, i urval:
Ögats struktur
Från ljus till syn
De tre största sjukdomsgrupperna som drabbar ögat och behandlingsmöjligheter:
Gråstarr (katarakt)
Grönstarr (glaukom)
Åldersförändringar i gula fläcken (Makuladegeneration).
Andra vanliga förändringar
Kan man minska risken att utveckla sjukdom?
Kan man göra egna kontroller?
När är det dags att söka ögonläkare?

Datum: 23 oktober kl. 18:00 - 20:00
Plats: Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, Stockholm
Pris: 250 kr
Anmälan: Boka via hemsidan eller via kundtjänst tel. 08-789 42 00 

Föreläsaren Hammurabi Bartuma är legitimerad läkare som har specialiserat sig till ögonläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus och arbetar sedan 2017 som specialist inom vitroretinalkirurgi och ögononkologi. Hammurabi Bartuma har genomgått den europeiska ögonspecialistexamen i Paris. Han disputerade våren 2011 inom klinisk genetik och har fortsatt sin forskning på S:t Eriks ögonsjukhus och Karolinska Institutet. Han forskar om stamcellsbehandling av åldersförändringar i gula fläcken och har publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter.