Hagaberg Folkhögskolas kurser VT 2019

Har du drabbats av en synnedsättning och är inskriven vid Syncentralen? Då kan du delta i synkurserna på Hagabergs folkhögskola i Södertälje.

En synnedsättning innebär ofta en stor förändring i en människas livssituation. Våra kurser ger dig verktyg och kunskaper för en mer oberoende och självständigare vardag.

KURSER och DATUM

Se dåligt - Må bra del 1, 14 Jan - 25 Jan
Se dåligt - Må bra del 2, 28 Jan - 8 Feb
Se dåligt - Må bra del 3, 11 Feb - 15 Feb
Hälsovecka, 18 Feb - 21 Feb
Se dåligt - Må bra del 1, 4 Mars - 15 Mars
Se dåligt - Må bra del 2, 18 Mars - 29 Mars
Se dåligt - Må bra del 3, 1 April - 5 April
Hälsovecka, 8 April - 12 April
Förberedande rehabkurs, 23 April - 26 April
Se dåligt - Må bra del 1, 6 Maj - 17 Maj
Se dåligt - Må bra del 3, 20 Maj - 24 Maj
Kurs för närstående, 27 Maj - 29 Maj
Hälsodagar, 3 Juni - 5 Juni

OBS! Ändringar kan förekomma. För ytterligare upplysningar ring 08-550 910 50

Hagaberg Folkhögskola, Solvillan, Erik Dahlbergsväg 60, 152 27 Södertälje, 
Telefon: 08-550 910 50, E-post: synkurs@hagaberg.org, www.synkurs.se

Se Dåligt – Må Bra är vår kostnadsfria kurs i tre delar. Här ingår kost och logi. Det är också denna kurs vi rekommenderar att du börjar med. Här får du bland annat information om samhällets resurser och stöd samt hjälpmedel i din dagliga tillvaro. Du får samtidigt möjlighet att träna på färdigheter och praktiska sysslor som förenklar vardagen. Här möter du också kurskamrater som alla har en synnedsättning och erfarenheter att dela med sig av.
Efter Se Dåligt – Må Bra-kursen kan du fördjupa dig i någon av våra temakurser.

Se Dåligt – Må Bra, Del 1
Syfte: Att bli medveten om de nya behov man har och där igenom bli tryggare i sin vardagssituation.
Mål: Att genom den information som ges lättare förstå sin situation och kunna beskriva sina behov.

Se dåligt – Må bra, Del 2
Vid andra tillfället ni kommer på kurs ges en mer fördjupad information om de möjligheter som finns för att kunna leva ett gott liv med de nya förutsättningar man får med nedsatt syn.
Syfte: Att genom information och träning öka möjligheterna till ett oberoende och självständigt liv.
Mål: Att med ökade färdigheter och kunskap lättare kunna hantera och kommunicera sin situation.

Se dåligt – Må bra, Del 3
Tredje och sista delen i denna kurs är  inriktningen mer än tidigare fokuserad på information som kommer från myndigheter, evenemangsanordnare och externa intressenter som erbjuder nödvändig service.
Syfte: Att se sig själv i olika sammanhang och kunna se nya möjligheter.
Mål: Att ta ansvar för sin egen situation, äga makten över sitt liv, bli lösningsinriktad och kunna ställa rättmätiga krav.

Förberedande rehab, 
Vår förberedande rehabkurs riktar sig till dig med en synnedsättning som förväntas framskrida.

Kursen ska rusta dig för en ny situation när din synnedsättning förändras. Här får du information, kunskap och möjligheter för att lättare anpassa dig till ett kommande skede. Målgruppen är personer med synskärpa 0.3 – 0,7 med ögondiagnos. Företrädesvis makuladegeneration och glaukom som förväntas progrediera.
Syfte: Att lättare anpassa sig till en ny situation med en progredierande synnedsättning.
Mål: Att få veta vilka möjligheter som finns Vad det kan innebära att leva med en synnedsättning.

Kurs för närstående
Har du en synnedsättning och en närstående vill hjälpa till att underlätta vardagen för dig?Närstående kan vara maka/make, barn, barnbarn, syskon, god vän eller vem som helst som du tycker ska få ta del av kunskap och information.
Kursen ger er tillsammans möjligheter att göra tillvaron enklare och öka förståelsen för situationen.