Sara Leoni, ombudsman i resandefrågor vid SRF Stockholm och Gotlands län.

Kritiserad blankett ändras

De frågor du ska svara på när du ansöker om färdtjänst har fått mycket kritik. Nu har de första stegen tagits mot en förändring av ansökningsblanketten. Den nuvarande blanketten är inte anpassad för personer med synnedsättning, vilket gör det svårare att visa vilka behov man faktiskt har, säger Sara Leoni, ombudsman på SRF Stockholms och Gotlands län.

-I de nuvarande blanketterna är det mer fokus på andra funktionsnedsättningar än på synnedsättning. I de nya blanketter som håller på att tas fram blir det lättare att precisera exakt vilka problem i resandet personer med synnedsättning har.

-En del problem finns kvar i de förslag som SRF-distriktet fått ta del av. En fråga är ”hur tog du dig till mötet med färdtjänsten?” Den frågan tycker vi är irrelevant. I samtal med trafikförvaltningen upplever vi att de förstod oss och tog till av sig vår kritik.

-Det vi fortfarande saknar i blanketten är frågor om hela resan, om man kan ta sig från tunnelbanestationen till målet för resan. Den frågan finns inte idag och därför blir det inte heller tydligt att det är just detta som är svårt om man har en synnedsättning.

Ett förslag ska nu skickas ut på remiss till funktionshindersorganisationerna. Den nya blanketten kommer att börja användas nästa år.