Kurs för dig med synnedsättning och NPF

Målgrupp: Personer med synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Plats: Almåsa havshotell, Västerhaninge
Tid: 27-29 september 2019 (start ca 17.00, avslut efter lunch på söndagen)
Sista anmälningsdag: 19 augusti 2019
Kostnad: 400 kronor per person kostnaden ingår kost och logi samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt. Kostnader för personliga ledsagare/assistenter genom LSS ska kommunen stå för. 

Programinnehåll:
• Föreläsning från Autism- och Aspergerförbundet
• Inkludering av personer med NPF i verksamheter. Föreningen Unga med synnedsättning berättar om deras inkluderande arbete.
• Skapande pass med Föreningen Synskadade konstnärer. Vi gör Collage med taktilt material eller skulpterar med frigolit och gips.
• Erfarenhetsutbyte, hur är det att leva med en synnedsättning och ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 
• Medverkande rörelser: kroppsliga rörelser i kreativ miljö. Det handlar inte om att lära sig olika danssteg, utan att utforska olika rörelser individuellt och tillsammans. 
• Kommunikationspass

Det kommer att finnas några ledsagare där som hjälper till vid behov i viss mån under dagarna men inte utanför ordinarie kurstid, därför är det viktigt att du som behöver en personlig ledsagare/assistent stor del av dygnet ordnar det själv. Tala om detta när ni anmäler er!

När anmälningstiden gått ut kommer mer detaljerad information att skickas ut med program, tider, mer utförligt innehåll samt deltagarlista. Då får ni också information om hur och var ni beställer era resor!

Resor kommer att samordnas ut till Almåsa för samtliga deltagare när vi vet vilka som kommer att delta och vilka tider ni anländer samt var ni anländer.
Kom ihåg att berätta om du har ledarhund eller om det är något annat vi bör tänka på!Då vi har begränsat antal platser till kursen är det först till kvarn som gäller.

Anmälningblankett finns under relaterat och skickas till: SRF, Christine Héli, 122 88 Enskede senast den 19 augusti 2019.
Frågor besvaras av christine.heli@srf.nu 08 39 92 46.

Varmt välkomna!