Motioner till distriktets årsmöte

Som medlem har du rätt att komma med ett förslag – en motion – om det är något du vill förändra eller du vill att distriktet ska jobba för. Den 1 mars så ska motionerna vara distriktet tillhanda.

När du ska skriva en motion, tänk på att formulera kort och tydligt vad du vill och motivera varför. Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

Avrunda motionen med en “att-sats” som sammanfattar vad du vill (Jag yrkar att…). ”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion och det är den som det röstas om. Lägg därför tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att det går att förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom beslut tas per ”att-sats” för sig. Om du vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra behöver du skriva en motion för varje förslag.

Glöm inte att skriva under motionen.

Skicka in motionen till distriktet senast den 1 mars via e-post: anneli@srfstockholmgotland.se eller via postadress:

SRF Stockholm Gotland 
Box 20074
104 60 Stockholm