Utbildning i synkunskap

Nu kommer äntligen första delen av utbildningen för dig som är eller vill bli Syn- och hörselinstruktör och även för dig som på andra sätt arbetar professionellt med personer med synnedsättning.

Under våren 2021 kommer även en utbildning i hörselkunskap att genomföras. För komplett utbildning till syn- och hörselinstruktör behöver du gå båda kurserna. 

Plats: Almåsa Havshotell i Västerhaninge 
Datum: 12-15 oktober, 23-26 november och Januari 2021: redovisning av hemuppgift
Avgift för utbildning i Synkunskap: 32 000 kr (ex. moms). Kost, logi och kursmaterial ingår.
Antal deltagare: max 12 personer
Sista anmälningsdag: 15 september 2020. Anmälan är bindanden efter den 15 september 2020.

Målgrupp 
För dig som arbetar professionellt med personer med synnedsättningoch för dig som vill ha komplett utbildning till Syn- och hörseleinstruktör. 

Syfte
Att ge personal som arbetar med personer med synnedsättning fördjupad kunskap om hur synskadade kan ges stöd i sin hemmiljö, samt ge träning i användning av förskrivna hjälpmedel.

Omfattning
Kursen omfattar fyra veckors studier fördelade på två internatveckor, mellan dessa tid för hemstudier och efter vecka 2 en hemuppgift.

Innehåll

Vecka 1
Presentation, kursupplägg, om hemuppgiften. Bemötande och ledsagning. Ögat, ögats funktion och ögonsjukdomar. Samhällsinformation. Kartläggning av behov. Miljöåtgärder. Information om dövblindhet. Kommunikation, exempelvis om telefoner. Genomgång av hemstudier.

Hemstudier
Deltagarna ska ta reda på exempelvis: Var kan man få tag på bra telefoner och bra belysning. Besöka syncentral. Vara med en syn- och hörselinstruktör. Besöka och kontakta SRF. Bra service för synskadade i kommunen, taltidning, butiker och så vidare.
Lista över kurslitteratur kommer presenteras i god tid före kursstart.

Vecka 2
Veckan kommer vara praktiskt inriktad och innehåller: Aktiviteter i det dagliga livet.Orientering och förflyttning. Hjälpmedel. Ny teknik. Information från syn- hörselinstruktörsföreningen. Reaktioner vid kris. Genomgång av hemuppgift
Sista veckan består av att deltagarna skriver hemuppgift i form av fallbeskrivning.

Januari 2021
Redovisning av hemuppgiften

 

För vidare information och anmälan kontakta gärna Karin Hjalmarson på e-post: karin.hjalmarson@almasa.se eller telefon: 08-39 90 00.