Valberedningen informerar

Nu är det åter dags att nominera kandidater och verksamhetsrevisorer till SRF Stockholms och Gotlands län.

Mandattiden går nu ut för ordförande Karin Hjalmarson, ordinarie ledamöterna Louiciana Ahnström, Sirkka Husso, Margareta Häll Assarsson och Britt-Marie Rydh Berner samt ersättarna Abdulkhalegh Hasanpour och Mickaela Persson.  

Angående verksamhetsrevisorerna går mandattiden ut för Arvid Lindén - ordinarie och sammankallande, ersättare Vivianne Emanuelsson och eventuellt ordinarie verksamhetsrevisor Eva Nilsson, som kanske flyttar från distriktet. 

Ett år kvar har ordinarie styrelseledamöterna Per Karlström, Göran Lundmark, Siw Olsson och Leif Pehrson samt verksamhetsrevisorersättare Carin Söderlund.  

Välkomna att kontakta någon av oss nedan med era nomineringar senast den 28 februari 2019.
OBSERVERA: De ni nominerar måste vara tillfrågade.  

Kicki Nordström, sammankallande:
Dagtid 08-766 41 52, mobil 070-766 18 19  

Stig Becker:
Mobil 070-922 52 35, E-post stig.becker@abc.se   

Mattias Lundberg:
Tel 08-590 365 84, E-post m.lundberg@telia.com   

Peter Polkander:
Tel 08-730 27 24 

Gunnar Sandström:
Tel 08-39 45 47, E-post gurra.sandstrom@telia.com