Klargörande valdebatt

Onsdagen den 29 augusti anordnade distriktet valdebatt i Gotlandssalen. Företrädare för partier i landstingsfullmäktige diskuterade frågor av särskild vikt för personer med synnedsättning. Både skillnader mellan partierna och frågor där det finns samsyn blev tydliga.

En fråga där det finns grundläggande enighet är behovet av ökad resetilldelning i färdtjänsten, även om partiernas ambitionsnivå varierar. Samma sak gäller införandet av plattformsväggar. Alla partier ställde sig också bakom förslaget att starta en synpedagogutbildning i landstingets regi.

När det gäller skillnader mellan partierna så blev det tydligt att det råder oenighet om hur verkligheten se ut. Det gäller framför allt syncentralens verksamhet. Oppositionslandstingsråd Jens Sjöström (S) talade om brist på tydlig målsättning med synrehabiliteringen, medan det ansvariga landstingsrådet Ella Bohlin (KD) sa att sådana tydliga mål finns. I botten fanns också en oenighet om huruvida det var rätt beslut att upphandla Syncentralens verksamhet istället för att driva den vidare i landstingets regi.

När det gäller färdtjänsten handlade debatten också om upphandling. Socialdemokraterna kritiserade att krav på kollektivavtal inte finns med i det nuvarande färdtjänstavtalet, och vill att landstinget tar över ansvaret för Färdtjänstens beställningscentral. Marie Ljungberg Schött (M) pekade på förbättringar som gjorts, men sa också att hon var besviken över att vinnaren av den nuvarande upphandlingen la ett bud utan att ha sina förare med sig. ”Detta är något vi kan lära oss av inför nästa upphandling”, sa hon.

SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson var moderator under debatten och ställde bland annat frågor som skickats in av distriktets medlemmar. De medverkande landstingspolitikerna var:

Jens Sjöström (S)
Marie Ljungberg Schött (M)
Petteri Louhema (V)
Tomas Eriksson (MP)
Bosse Andersson (C)
Ella Bohlin (KD)