Vill du bidra till forskning om syntolkning?

Lunds universitets forskningsprojekt: Hur den blinda publiken förstår och upplever syntolkning av visuella händelser letar efter deltagare med svår synnedsättning/blindhet i åldrarna 18-65 som talar flytande svenska och har möjlighet att delta i en onlinebaserad studie över Zoom under sommaren-hösten 2021.

Information och syfte med projektet 

Syftet med projektet är att identifiera viktiga faktorer som ligger till grund för framgångsrik kommunikation mellan seende och blinda/svårt synnedsatta genom syntolkning. Det långsiktiga målet är att öka kvaliteten på syntolkning och att kunna erbjuda bättre verktyg för utbildning och vidareutbildning av syntolkning, för att i slutändan öka möjligheterna för synnedsatta att tillgodogöra sig visuell information. 

Sessionen uppskattas ta ca. 50 min och som tack för att man deltar i studien erhåller man ett presentkort från GoGift. 

Om du är intresserad av att delta eller bara vill ha mer information är du välkommen att kontakta:
Erika Sombeck, Projektassistent
E-post: erika.sombeck@lucs.lu.se

Med vänliga hälsningar
Roger Johansson, Jana Holsanova, Erika Sombeck och Viveka Lyberg-Åhlander

Projektledare: 
Roger Johansson, Docent och Forskare i Psykologi
Tel: 046-222 04 01

Jana Holsanova, Docent och Lektor i Kognitionsvetenskap
Tel: 046-222 09 26

Viveka Lyberg-Åhlander, leg. Logoped. och Professor 
Tel: 046-17 78 21