Nyheter


Rätten till frihet - Martin Luther King

Med avstamp i Nobelmuseets nya utställning Rätten till frihet- Martin Luther King Jr, berättar vi om denne kända ledare för den amerikanska medborgarrättsrörelsen och hans kamp för alla människors lika värde. Bland annat kommer vi att prata om Martin Luth...
Publicerat: 20 sep 2018

Kritiserad blankett ändras

De frågor du ska svara på när du ansöker om färdtjänst har fått mycket kritik. Nu har de första stegen tagits mot en förändring av ansökningsblanketten. Den nuvarande blanketten är inte anpassad för personer med synnedsättning, vilket gör det svårare ...
Publicerat: 18 sep 2018

Nominera till Bemötandepriset 2018

Nu är det dags att nominera en verksamhet som är bra på bemötande! Priset består av ett diplom, en minnesgåva och 100 000 kronor. Bemötandepriset belönar initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten t...
Publicerat: 05 sep 2018

Klargörande valdebatt

Onsdagen den 29 augusti anordnade distriktet valdebatt i Gotlandssalen. Företrädare för partier i landstingsfullmäktige diskuterade frågor av särskild vikt för personer med synnedsättning. Både skillnader mellan partierna och frågor där det finns samsyn b...
Publicerat: 04 sep 2018

Information från Valmyndigheten

Valmyndigheten tar fram tillgängligt valmaterial för synskadade. Materialet skickas ut till de medlemmar i Synskadades Riksförbund (SRF) som använder punktskrift (braille).
Publicerat: 16 aug 2018

SJ renoverar spår

Renoveringen av Getingmidjan, det vill säga spåren mellan Centralstationen och Södra Station, pågår nu mellan 25 juni – 19 augusti. Vi vill gärna veta hur du upplever att det går att resa.
Publicerat: 28 jun 2018

Idrottshelg på Munktell arenan i Eskilstuna

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn, inbjuder elever med synnedsättning som är födda år 1998-2010 att delta i höstens idrottshelg.
Publicerat: 11 jun 2018

Ett år i ny regi

Sedan mars förra året drivs Stockholms syncentral av företaget Sodexo. Vi träffade syncentralens enhetschef Eva Karlström för att tala om personalbrist och svårigheter att uppfylla vårdgarantin.
Publicerat: 25 maj 2018

Personalbrist vid Stockholms Syncentral

Syncentralen har brist på personal. Det är framför allt synpedagoger och datapedagoger som saknas och om inget görs från landstingets sida riskerar synskadade i länet att bli utan stöd de behöver för att få vardagen att gå ihop.
Publicerat: 04 maj 2018

Distriktets valfrågor del 3: Utveckla rehabiliteringen för personer med synnedsättning

Inom landstinget genomförs just nu framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Ett undantag är rehabiliteringen för personer med synnedsättningar. Där finns inte ens någon framtidsplan. Vi uppmanar de politiska partierna att ändra på det.
Publicerat: 27 apr 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Nästa