Nyheter


Upptäckterna bakom årets nobelpris..

Nobelmuseet inbjuder till en guidad visning på temat "Upptäckterna bakom årets nobelpris och kvinnorna som erhållit nobelpriset sedan 1901". Den taktila visningen börjar med att reda ut kring 2017 års Nobelpristagare. Hur fungerar vår inre klocka? Hur v...
Publicerat: 14 nov 2017

Protester mot förändring av handikappersättningen

Regeringen planerar att avskaffa handikappersättningen i dess nuvarande form och ersätta den med bidrag för dokumenterade merkostnader. Planerna kritiseras hårt av synskaderörelsen.
Publicerat: 07 nov 2017

Kongressen 2017

Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö har just avslutats. Den nya verksamhetsinriktningen går under parollen Självständighet ger styrka. De prioriterade områdena perioden 2018-2020 är stärkt habilitering och rehabilitering och medlems- och organisatio...
Publicerat: 01 nov 2017

Namninsamling #säkrahandikappersättningen

Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland annat innebär avskaffande av den så kallade handikappersättningen.
Publicerat: 01 nov 2017

Syntolkad programserie

Nu kommer vår programserie ”Programmera mera 2” syntolkad. Programmen finns tillgängliga på UR-play/skola från den 27:e oktober. Syntolkningen sänds också i SVT24 varje söndag 14:00 med start den 4:e november fram till 24:e dec.
Publicerat: 30 okt 2017

Öppet brev till Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons

Inför manifestationen om rättvis och välfungerande färdtjänst gick distriktet ut med ett öppet brev till trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons, M. I brevet uppmanade distriktet honom i egenskap att ta sitt ansvar och jobba för att lösa problemen inom fär...
Publicerat: 16 okt 2017

Programserien ”Nationen” syntolkas

Nästa vecka finns programserie ”Nationen” syntolkad. Programmen kommer att finnas tillgängliga på URplay från torsdag den 19:e oktober. Programmen sänds också i SVT24 mellan 18:e oktober och 29:e november.
Publicerat: 12 okt 2017

Nominera till distriktsstyrelsen mfl

Nu är det åter dags att nominera kandidater och verksamhetsrevisorer till SRF Stockholms och Gotlands län.
Publicerat: 09 okt 2017

Vill du vara med och påverka landstingets digitala tjänster

Stockholms läns Landsting har bett SRF om hjälp att hitta synskadade, som kan medverka i utvecklingen av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Därför söker vi nu personer som vill delta i intervjuer och användartester under hösten.
Publicerat: 05 okt 2017

Inbjudan till manifestation

Välkommen till en manifestation för en jämlik och fungerande färdtjänst. I november förväntas landstingsfullmäktige besluta om landstingets budget för 2018. I budgetförslaget står landstinget fast vid principer om ett mycket begränsat antal resor för färd...
Publicerat: 27 sep 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Nästa