Ung kvinna med vit käpp på gata i Sarajevo.
Delila Veladzic

20 år av samarbete

Efter 20 år är samarbetsprojektet mellan SRF-distriktet och Synskadades länsförbund i Sarajevo på väg att avslutas. Under projektets sista fyra år ska ska personer med synskada i hela Bosnien och Hercegovina involveras i projektet.

Delila
För två år sedan träffade vi Delila Veladzic i Sarajevo. Hon var 18, studerade på universitetet och ville bli engelsklärare eller bokförläggare. Nu berättar hon att hon hoppat av studierna på grund av brist på undervisningsmaterial. Hon bor hos sina föräldrar, praktiserar som fysioterapeut, och hoppas få jobb, men drömmer om att återvända till universitetet, för att studera journalistik. Delila Veladzic får hjälp av Synskadades länsförbund i Sarajevo att lära sig hitta, med sin vita käpp, till praktikplatsen. Hennes träning är en del av samarbetsprojektet mellan länsförbundet i Sarajevo och SRF-distriktet i Sverige, ett samarbete som nu går mot sitt slut. 

På egna ben
Ett kubformat tvåvåningshus i centrala Sarajevo, med fasad i glas och plåt, rymmer navet i arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Bosnien och Hercegovina.
Synskadades länsförbund i Sarajevo spelar en central roll i funktionshinderrörelsen i det egna länet och alltmer i andra delar av landet. 

Det första man möts av när man kliver in i länsförbundets lokaler är ett välbesökt café som är öppet för alla, inte bara för personer med synnedsättning. På övervåningen finns kontor och utbildningslokaler.

Representanter från SRF-distriktet är på besök hos systerorganisationen i Sarajevo för att planera de avslutande fyra åren av det snart 20-åriga bistånds- och samarbetsprojekt som länkat samman länsförbunden i Stockholm och Sarajevo. Ett viktigt mål är att länsförbundet i Sarajevo ska stå på egna ben ekonomiskt, säger Hamaddah Mansour, ombudsman på SRF-distriktet med ansvar för Bosnienprojektet.

Samarbetet med Sverige har, på Sarajevo-föreningens eget initiativ kommit fler delar av landet till godo. De senaste åren har projektet spridits till ytterligare tre län i Bosnien och Hercegovina. De lokalföreningar som finns där har stärkts organisatoriskt och utbildningsprojekt har genomförts bland medlemmarna, berättar Fikret Zuko, generalsekreterare vid länsförbundet i Sarajevo. 

I vissa fall har man stött på problem. Det gick inte att genomföra käppträning i staden Mostar på den bosniska landsbygden. Människor ville helt enkelt inte lära sig använda vit käpp.
-De skämdes för mycket, säger Fikret Zuko.
Samarbetet med det län som ligger geografiskt längst bort från Sarajevo, Una-Sana, försvårades av dåliga vägar och därmed långa restider. Samtidigt var intresset från medlemmarna där stort, inte minst när det gällde käppträning. Länsförbundet har också anordnat kurser i punktskrift och data, samt i engelska och på senare år alltmer lärt ut påverkansarbete och organisationsutveckling. Nyligen anordnades en utbildning i att nå ut till media.

-Vi inser och räknar med att samarbetsprojektet med Sverige kommer att avslutas om fyra år, säger Fikret Zuko.
-Vårt mål är att lämna projektet så starka som möjligt, så att vi kan fortsätta på egen hand. Vi gör allt för att detta ska lyckas.

Jeanna Bystrand, kanslichef på SRF Stockholms och Gotlands län, är imponerad av hur organisationen i Sarajevo förvaltat sina projektpengar.
-Alla säger att projektet är så lyckat och jag har funderat över vad det är som gör det lyckat. Jag tror det handlar om att det finns ett antal riktigt kompetenta personer här i Sarajevo som kunnat ta emot och förvalta projektet. Det här projektet hade aldrig kunnat bli så framgångsrikt om de inte haft förmågan att ta emot det. De har ett fantastiskt närverk och en oerhörd envishet. Vi har lärt ut det vi kan, inte bara gett pengar, samtidigt har de varit oerhört bra på att lyssna och sedan göra projektet till sitt. Jeanna Bystrand tror att föreningen kommer att klara sig när stödet från Sverige försvinner om fyra år.
-Jag tror att de är redo. Vi utgör inte hela deras budget längre. Det kommer naturligtvis att märkas när pengarna försvinner, men de är otroligt duktiga på att söka pengar och bearbeta näringslivet på olika vis. Jag är säker på att de kommer att lyckas med det. Självklart kommer vi att hålla kontakten på olika sätt och kanske skicka ner hjälpmedel och på andra sätt stötta dem för de är verkligen våra vänner, säger Jeanna Bystrand.

Tillsammans
De kommande fyra åren av samarbete mellan länsförbunden i Stockholm och Sarajevo ska komma alla delar av Bosnien och Hercegovina till godo.

Ett första exempel på detta är den konferens om mänskliga rättigheter för personer med synnedsättning som nyligen hölls i Sarajevo. Deltagarna kom från alla de tio länen i det som kallas Federationen Bosnien och Hercegovina men också från landet Bosnien och Hercegovinas andra stora del, serbdominerade Republika Srpska. 

Politiskt är samarbetet mellan landets olika delar spänt, men synskaderörelsen går före och bygger broar. Försoningsprocessen i det forna Jugoslavien växer fram underifrån. Också synskadade från det självständiga Montenegro deltog och talade om att utvidga de gemensamma projekt som redan finns. 

-Att arbeta över politiska gränser är både möjligt och givande, säger Suvad Jamirovic från den bosniska staden Tuzla. Han driver ett framgångsrikt projekt för unga vuxna i både olika delar av Bosnien och Hercegovina samt i Montenegro.

-Vi är mycket mer framgångsrika än vad politikerna är, som konferensens moderator Fikret Zuko uttryckte det.

Hamaddah Mansour, Arvid Lindén och Lennart Karlsson från Sverige deltog på konferensen och höll föredrag om påverkansarbete. De kunde konstatera att många problem, som motståndet mot att använda vit käpp och att lära sig punktskrift är likartade i Stockholm och på Balkan. Liksom insikten att mänskliga rättigheter behöver försvaras oavsett plats.