3D-modeller på museer – för taktil tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet vill ta fram en god praxis för att göra museer mera taktilt tillgängliga via 3D-modeller. De behöver nu din hjälp med att hitta de bästa formerna för att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket som möjligt vid museer och andra kulturhistoriska miljöer.

Museers samlingar och utställningar är i de flesta fall taktilt otillgängliga, och ligger skyddade bakom monterglas. Genom modern 3D-teknik är det möjligt att skapa exakta och skalbara 3D-avbildningar av föremål, byggnader och andra objekt – vilket möjliggör taktila upplevelser av objekt som annars inte kan eller får vidröras. Det är också möjligt att skapa 3-dimensionella tolkningar av 2-dimensionell konst och fotografier. 

Du är därför välkommen på ett första studiebesök på Historiska museet. Där undersöker vi gemensamt hur 3D-teknik kan göra utställningar och föremål bakom monterglas mer tillgängliga!

Plats: Historiska museet
Tid: tisdagen den 5:e juni klockan 15.00-17.00
Sista anmälningsdag: torsdag den 31:a maj

Anmäl dig till Viktor Lindbäck på tel. 08-519 182 45 eller via mejl: viktor.lindback@raa.se