Dialogmöte gällande kvalitén i färdtjänsten

Den 27 augusti är pensionärer som använder färdtjänst välkommen till ett dialogmöte hos Myndigheten för delaktighet gällande kvalitén i färdtjänsten.

MFD ska kartlägga och analysera kvalitén i utförandet av färdtjänstresor ur ett utförar- och användarperspektiv. Som en delmängd av uppdraget bjuder därför MFD in till dialogmöten med användare av färdtjänst. Som användare av färdtjänst avser vi resenären.

Målet med dialogmötena är att kartlägga resenärernas erfarenhet av kvalitén i färdtjänsten genom frågeställningar som handlar om vad god kvalité i färdtjänsten är, vad som idag upplevs ha god kvalité samt synliggöra vilka eventuella brister i kvalitén som i dagsläget upplevs. Dialogmötena genomförs som diskussioner i mindre grupper. 

Dialogmötena fokuserar på resenärernas egna unika erfarenheter av färdtjänstresan.  Inom varje grupp önskas resenärer med erfarenhet av dels dagliga resor med färdtjänst och dels med erfarenhet av mindre frekvent resande. Vi har även valt att rikta dialogmötena till olika ålderskategorier i syfte att djupgående kunna kartlägga och analysera olika kvalitetsaspekter. 

Frågeställningar som dialogmötet innefattar:
Vad är god kvalité i färdtjänsten? 
Vad fungerar bra i färdtjänsten i dag?
Vilka brister i kvalitén upplevs i dag?
Vad skulle behöva förändras för att uppnå högre kvalité?
Övriga frågor, synpunkter eller erfarenheter?

Datum: 27 augusti kl. 13.00-16.00 
Adress: Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Sundbyberg. Kod 8400 nere i porten, plan 7.

Sista anmälningsdag: Vi önskar återkoppling avseende deltagare senast den 22 augusti till erika.johansson@mfd.se. Glöm inte att skriva ditt namn, mailadress, telefonnummer och vilket förbund man representerar.
När det gäller MFD:s resepolicy kontakta erika.johansson@mfd.se eller mille.salomaa-lindstrom@mfd.se

Om behov finns av teckenspråkstolkning, dokumentation i alternativt format eller andra behov kopplade till tillgänglighet var god ange det vid anmälan av deltagare. 

Har du frågor kontakta: Erika Johansson, Direkt: 08-600 84 17, Mobil: 070- 544 51 48 eller E-post: erika.johansson@mfd.se