Sara Leoni, ombudsman i resandefrågor vid SRF Stockholm och Gotlands län.

Distriktets valfrågor, del 1: En fungerande och rättvis färdtjänst

Fram till valet kommer vi att skriva om distriktets viktigaste frågor inför valet. I denna den första artikeln i serien handlar det om färdtjänsten.

Bristerna inom färdtjänsten i Stockholms län har på senare år fått stor uppmärksamhet i media. De återkommande problemen försvårar livet för personer med funktionsnedsättningar, som behöver färdtjänsten för att vardagen ska gå ihop. Målet måste vara att färdtjänsten ska bidra till att personer med funktionsnedsättning, precis som andra i länet, ska kunna arbeta, studera, resa och ha en aktiv fritid. Och inte minst: färdtjänsten måste gå att lita på.

Inför valet efterlyser vi tydliga initiativ från de politiska partierna. Resenärerna behöver en rättvis, trygg och mer hållbar färdtjänst.

Detta behövs:

En modell för tilldelning av resor som är rättvis, enkel och obyråkratisk.

Vi vill se en resetilldelning, som ger alla resenärer det antal resor de behöver. Enklats vore att ta bort eller ordentligt höja det nuvarande taket för resor. Dagens system där olika grupper av resenärer tilldelas olika antal resor är både orättvist och saknar stöd i lagstiftningen. 

Stärkt resegaranti som ger ökad trygghet och kvalitet.

Vi vill att resegarantin, efter 20 minuters försening, ska få möjlighet att rekvirera bil från samtliga seriösa taxibolag i länet, inte enbart från den koncern som idag har monopol på färdtjänstkörningar i länet. Detta borde kunna ske redan inom ramen för nuvarande avtal och bör vara en självklar del i den nya upphandling som nu förbereds.

Nya upphandlingsprinciper för att främja en pålitlig och hållbar färdtjänst.

Nuvarande upphandling och avtal har lett till monopol för en koncern, som kör alla färdtjänstresor i Stockholm, kraftigt sänkta ersättningar till åkare och chaufförer och ökade problem med kvalitet och tidpassning. Allt detta drabbar resenärerna på olika sätt. Vi vill därför att alla stenar vänds för att hitta bättre och mer hållbara principer för framtida upphandlingar.