Distriktets valfrågor del 2: Rädda liv, bygg plattformsväggar i tunnelbanan.

Stockholm växer så att det knakar och trycket på tunnelbanan ökar. Särskilt trångt och farligt blir det på de smala plattformarna i city. Varje år inträffar ett stort antal olyckor där personer dör eller blir allvarligt skadade. Genom årens lopp har många synskadade haft oturen att falla ner på tunnelbanespåret. Vi som bor i Stockholm har rätt att kräva en säker kollektivtrafik. Alla som kan ta sig till tunnelbanan måste kunna resa med den utan risk.

För den som ser dåligt eller ingenting alls är miljön i tunnelbanan problematisk. Stora öppna ytor, buller och mycket folk gör det svårt att orientera sig och röra sig säkert. Om plattformsväggar införs skulle ingen kunna falla ner på spåret, varken personer med eller utan synnedsättning, varken barn eller äldre. Det är en vinst för både samhälle och trafikanter. En hög säkerhet och bättre miljö på plattformarna skulle välkomna fler resenärer till tunnelbanan, resenärer som idag känner otrygghet.

Vad behöver göras?

Vi vill att landstingspolitikerna nu äntligen bestämmer sig för att göra tunnelbanan modern och säker för alla. Vi vill att ingen mer ska falla ned på spåren.

  • Ta beslut om att snarast genomföra de tidigare planerade försöken med plattformsbarriärer på två stationer för att prova ut tekniken. 
  • Upprätta en investeringsplan för en långsiktig utbyggnad av plattformsbarriärer på samtliga tunnelbanestationer och börja med de viktigaste bytespunkterna där flest trafikanter rör sig.
  • Ta beslut om att plattformsväggar redan från början ska finnas på de nya t-banestationer som ska byggas i stockholm.