Information från Valmyndigheten

Valmyndigheten tar fram tillgängligt valmaterial för synskadade. Materialet skickas ut till de medlemmar i Synskadades Riksförbund (SRF) som använder punktskrift (braille).

Om du inte är medlem i SRF kan du beställa materialet från Valupplysningen på telefon 020-825 825.

Materialet innehåller, förutom information om hur du röstar, valsedlar till årets val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. De är 30 kuvert med olika valsedlar. Det står utanpå kuvertet i punktskrift och svartskrift vad de innehåller. I varje kuvert finns för varje val en valsedel för de nio största partierna. Det finns också tre kuvert med en blank valsedel för varje val. Du ska inte använda de kuverten när du röstar. De rätta valkuverten finns där man kan rösta.

Övrigt:
Det går inte att på egen hand rösta i personvalet för den som inte kan läsa på valsedlarna. Det finns ett beslut i riksdagen om att det ska vara möjligt vid valet 2022. Vi jobbar med frågan.
Valförrättarna är skyldiga att hjälpa den som behöver hjälp vid röstning. De har tystnadsplikt.

Den som inte kan ta sig till en vallokal kan få sin röst hämtad i bostaden av en person som kommunen utser. Kontakta valnämnden i din kommun vid behov.

Det finns flera kommuner som har gått ut med information till personer som har ledsagning om att det ska gå att få ledsagning till vallokalen utöver den tid för ledsagning som har beviljats.

Förtidsröstningen inleds den 22 augusti. Röstkorten skickas ut till alla röstberättigade från och med i dag den 16 augusti-22 augusti.

Mer information om röstning och valet finns på www.val.se.

Information finns också i senaste SRF-Perspektiv.