Inga utrop vid passerande tåg

När pendeltåg hoppar över vissa stationer så sveper de förbi perrongen i väldigt hög hastighet. Varför finns det inga utrop som varnar för tågen?

Vi frågar Josefin Gröndahl, kommunikatör på Trafikverket, som ansvarar för utropen.  

Får seende resenärer information när tåg passerar i hög hastighet?
-Nej, det står inte på skyltarna. Seende får inte mer information än personer med synnedsättning.

Varför varnar ni inte för tåg som passerar i hög fart?
-Vid vissa stationer passerar 300 tåg om dagen. Att ha utrop för alla passerande tåg är inte möjligt.

Är det farligt att stå vid perrongens taktila markeringar när ett tåg sveper förbi i hög hastighet?
-Befinner man sig inom skyddszonen, det vill säga vid de taktila markeringarna, så ska det inte innebära någon risk. Vi har tagit fram en rapport om säkerhet på plattformarna. Tågtrafiken har ökat markant sedan 2005, men risken att skadas av ett passerande tåg som sveper förbi står inte det i relation än den ökade trafiken, eller till utrop.


Den som inte ser skulle nog i många fall ändå känna större trygghet om ett utrop berättade att tåg är på väg in i hög hastighet. Är detta något ni skulle kunna överväga att införa?
-Om man har en synskada och upplever detta som en otrygg situation så bör man höra av sig till Trafikverkets kundtjänst. Jag kan förstå att det finns ett obehag och kundtjänsten kan föra frågan vidare.