Kongressen 2017

Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö har just avslutats. Den nya verksamhetsinriktningen går under parollen Självständighet ger styrka. De prioriterade områdena perioden 2018-2020 är stärkt habilitering och rehabilitering och medlems- och organisationsutveckling.

Förutom verksamhetsinriktning debatterade och fastslog kongressen bland annat stadgar, budget, rapporter  och motioner. Håkan Thomsson blev omvald till ordförande för en tredje och sista period. Niklas Mattson valdes till förste vice ordförande och som andre vice ordförande föll valet på Maria Thorstensson. Flera nya namn återfinns i den nyvalda styrelsen, bland annat SRF Stockholm och Gotlands vice ordförande Per Karlström.

Sju uttalanden togs under kongressen:

-Gör färdtjänsten rättvis och flexibel 

-Digitalisera utan att diskriminera

-Utveckla den regionala funktionshinderspolitiken 

-Tragedi visar på brister i asylprocessen 

-Säkra valhemligheten även för synskadade 

-Utveckla rehabiliteringen för personer med synnedsättning 

-Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet