Manifestation för att säkra handikappersättningen

Den 27 februari anordnar Synskadades Riksförbund en manifestation mot regeringens förslag om förändrad handikappersättningen. Manifestationen hålls klockan 10-12 på Mynttorget utanför Riksdagshuset. Strax efter klockan halv elva kommer namninsamlingen #säkrahandikappersättningen att överlämnas till Socialförsäkringsutskottets ordförande.

-Handikappersättningen är oerhört viktig för många av oss synskadade. Vi har ofta en tuffare situation ekonomiskt än många andra. Vi måste alla hjälpas åt att protestera mot försämringar av våra livsvillkor, säger Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.
-Jag hoppas och önskar att vårt distrikt verkligen ska ställa upp och att många kommer att vara på plats under manifestationen, säger hon.

Regeringen vill att den nuvarande handikappersättningen avskaffas och ersätts med en merkostnadsersättning. Förslaget innebär att den schablonersättning som blinda och gravt synskadade får idag försvinner. Enligt Synskadades Riksförbund skulle en sådan reform slå hårt mot synskadades ekonomi.

Synskadades Riksförbund varnar också för godtyckliga och rättsosäkra bedömningar eftersom man anser att det förslag som regeringen skickat till lagrådet är otydligt. Det är dessutom svårt för personer med synnedsättning att uppskatta sina merkostnader. Till exempel är det svårt att veta vilka erbjudanden man går miste om.

För dem som kommer med tunnelbana är det samling vid Gamla stans tunnelbaneuppgång klocka 9.45 för promenad till Mynttorget. Det kommer att finnas personer som kan ledsaga till och från tunnelbanan och bistå den som kommer med färdtjänst. Färdtjänstadressen är Mynttorget 2. Även andra handikapporganisationer deltar i manifestationen.