Medlemsundersökning pågår

SRF genomför nu en medlemsundersökning med hjälp av Kantar Sifo, under perioden 9-27 mars.

Sifo kommer ringa slumpvis utvalda medlemmar från telefonnummer 045-72 80 05.Medlemsundersökningen handlar om att få en aktuell bild över hur levnadsvillkoren ser ut för synskadade medlemmar. Det berör ekonomi, arbete, möjlighet till habilitering/rehabilitering mm

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Mikael Ståhl på mikael.stahl@srf.nu fr. o. m. den 19 mars. Ifall du har frågor dessförinnan så går det bra att kontakta Neven Milivojevic via e-post: neven.milivojevic@srf.nu