Nominera till distriktsstyrelsen mfl

Nu är det åter dags att nominera kandidater och verksamhetsrevisorer till SRF Stockholms och Gotlands län.

Mandattiden går nu ut för ordförande Karin Hjalmarson, ordinarie ledamöterna Margareta Häll Assarsson, Per Karlström, Kerstin Krebs och Leif Pehrson samt ersättarna Abdulkhalegh Hasanpour och Göran Lundmark.

Ett år kvar har styrelseledamöterna Luiciana Ahnström, Eva Björk, Sirkka Husso, och Urban Eriksson
 
För verksamhetsrevisorerna går mandattiden ut för ordinarie verksamhetsrevisor Eva Nilsson och ersättare Carin Söderlund. 

Ett år kvar har ordinarie och sammankallande verksamhetsrevisor Arvid Lindén och ersättare Siw Olsson. 

OBS, De ni nominerar måste vara tillfrågade. 

Välkomna att kontakta någon av oss nedan med era nomineringar senast den 5 februari 2018.

Kicki Nordström, sammankallande:
Dagtid 08-766 41 52
Kvällstid 08-766 20 19 
Mobil 070-766 18 19 

Stig Becker:
Mobil 070-922 52 35
E-post stig.becker@abc.se 

Mattias Lundberg:
Tel 08-590 365 84
E-post m.lundberg@telia.com 

Sune Olsson:
Tel 08-771 94 46 
Mobil 070-340 60 17
E-post sune-olsson@telia.com 

Marianne Sandström:
Tel 08-39 45 47
Mobil 070-893 15 35 
E-post maisa@telia.com 

Anne Wester:
Tel 08-570 213 82 
Mobil 070-556 87 76 
E-post anne.wester@telia.com