Bild från manifestationen utanför landstingshuset den 17 oktober.

Öppet brev till Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons

Inför manifestationen om rättvis och välfungerande färdtjänst gick distriktet ut med ett öppet brev till trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons, M. I brevet uppmanade distriktet honom i egenskap att ta sitt ansvar och jobba för att lösa problemen inom färdtjänsten.


Färdtjänsten – ett lotteri med tryggheten som insats!

Har du svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Då ska du vara glad att du inte är beroende av färdtjänsten. 

- Anders Malgodal är förälder och lärare/vägledare. Hans färdtjänstbilar är ofta kraftigt försenade. 
Resultat: kursdeltagarna får vänta och han får försaka fritidsintressen och sociala kontakter. 

- Jennie är förälder till en blind 10-åring och är frustrerad över ständiga förseningar och bilar som inte kommer. I ca 30% av fallen kommer inte beställd bil, enligt Jennie. 
Resultat: Hennes son vägrar att åka färdtjänst och familjen undviker den så långt det går, eftersom den inte går att lita på.

- Anders Hanell är ensamstående pappa. Försenade jobbresor med färdtjänsten är ett ständigt problem. 
Resultat: Anders barn måste själva laga middag och får gå ensamma till träningen.

- Sirkka Husso med ledarhunden Åzzy får vänta allt längre de gånger de behöver anlita färdtjänsten. 
Orsak: brist på bilar, särskilt sådana som tar hund. 

Oron ökar nu bland färdtjänstens resenärer. Situationen påminner alltmer om förra höstens kaos, då färdtjänsten under högtrafik fungerade sämre än någonsin. De som drabbas är framförallt personer som behöver färdtjänsten i sin vardag, de som arbetar eller studerar.

Ofta får vi samtal och mejl från resenärer som berättar om bilar som är kraftigt försenade och en resegaranti som inte kan göra mer än att beklaga. Den gemensamma nämnaren i berättelserna är att färdtjänsten inte går att lita på, det har blivit ett lotteri om resan ska fungera eller inte. Vardagen präglas av rädslan för att komma försent till jobbet, till barnen på dagis eller till det viktiga mötet.

Ni som är ansvariga politiker skyller gärna på den ökade trängseln i Stockholmstrafiken som orsak till färdtjänstens problem. Det motsägs av att vanlig taxi, som kör till ordinarie taxa, lyckas ta sig fram till kunderna även under högtrafik. Det vet vi eftersom de färdtjänst-kunder som har råd ofta ser som enda alternativ att ta till den lösningen. 

Bortförklaringar löser inte problemen. Vi kräver att politikerna i landstingets trafiknämnd tar itu med de verkliga orsakerna till förseningar och uteblivna färdtjänstbilar. Bilar ska komma i tid, vid förseningar ska kunden kontaktas, kundtjänst och resegaranti måste vara tillgängliga och snabbt kunna hjälpa kunder som har problem. 

Karin Hjalmarson                                                                               
ordförande                                                                                          
0709-50 99 36                                                                                    
karin.hjalmarson@srfstockholmgotland.se                                 

Hamaddah Mansour
ombudsman
08-462 45 25 
hamaddah.mansour@srfstockholmgotland.se

Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län