Programserier syntolkas

Nu kommer utbildningsradions programserier ”Samisk historia med Ailo” och ”Kroppsgranskarna” syntolkas. Programserierna finns tillgängliga på UR-play från den 18:e och 20:e mars.

Kort om programmen: 

Kroppsgranskarna: 
Varje dag får vi olika budskap om vad som är hälsosamt och inte, men det är svårt att veta vad som ligger bakom rönen. Hur fungerar våra kroppar? Och hur påverkas de av hur vi lever? Programledare Stephan Yüceyatak söker svar på frågor om vår hälsa genom att träffa experter och forskare. I varje program tar våra två granskande läkarstudenter reda på hur kroppen fungerar genom att testa sina teorier på sig själva.
Syntolkning Magnus Johansson/Iris media.
Manus: Helena Frank
5x30 min: SVT 24 20:e mars 00:30, 21:a mars 01:50, 27:e mars 00:30, 28:e mars 01:45, 30:e mars 01:00. 

Samisk historia med Ailo
Ailo är 17 år, född i Norge och uppvuxen i Sverige. Själv beskriver sig Ailo som en same i Sápmi. Den samiska identiteten har alltid funnits där för honom, liksom språket och traditionerna. Ailo är programledaren och han inramar berättelser om hur historien har lämnat spår i andra unga samers liv: Sara-Elvira och hennes familj har blivit påverkad av tvångsförflyttningar. För renskötaren Helena pågår kolonisationen fortfarande och hon blir påmind om det i sin vardag. Lars Levi gick på nomadskolan som barn och detta har präglat hans liv.
Syntolkning/manus Magnus Johansson/Iris media
1x20 min: SVT B söndag den 18:e mars 00:20.