SRF-kongressen 2017

Protester mot förändring av handikappersättningen

Regeringen planerar att avskaffa handikappersättningen i dess nuvarande form och ersätta den med bidrag för dokumenterade merkostnader. Planerna kritiseras hårt av synskaderörelsen.

Handikappersättningen, tidigare blindersättning, har funnits sedan 30-talet och ger idag gravt synskadade cirka 2500 kronor i månaden för merkostnader som inte behöver specificeras. 

-Personer med synnedsättning är redan en utsatt grupp med lägre inkomster än befolkningen i övrigt. Att dra in ersättningar innebär att man urholkar en redan svag grupps ekonomi ännu mer, säger Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län. 

Synskadades Riksförbunds kongress antog förra veckan ett uttalande riktat till Socialministern och socialutskottet, med rubriken ”Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet”. I uttalandet kan man läsa att ”Vid en jämförelse med barnbidraget blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att fråga barnfamiljer om hur de i detalj använder barnbidraget.”

SRF:s ordförande Håkan Thomsson poängterade under kongressen svårigheten att som synskadad dokumentera sina merkostnader, eftersom man inte vet vad man missar i form av erbjudanden och extrapriser. Han undrade också om personer med synnedsättning är överkompenserade för sitt handikapp, om det är därför ersättningen ska kunna sänkas? Detta stämmer dåligt med den statistik som visar att personer med synnedsättning har sämre ekonomi än befolkningen i stort, menar Håkan Thomsson.