SJ renoverar spår

Renoveringen av Getingmidjan, det vill säga spåren mellan Centralstationen och Södra Station, pågår nu mellan 25 juni – 19 augusti. Vi vill gärna veta hur du upplever att det går att resa.

Pendeltågen fortsätter att gå på Citybanan men du som åker fjärr- och regionaltåg genom Stockholm behöver färdas med pendeltåg mellan sträckan Stockholm Central och Södra Station.
Vi vill gärna veta hur du upplever att det går att resa. Hur tycker du till exempel att ledsagning och byten fungerar? Får du den information du behöver? Vi behöver vidarebefordra dina upplevelser till Trafikverket för eventuella förbättringar inför renoveringsperioden av Getingmidjan nästa år. Din berättelse är viktig!

Maila till sara.leoni@srfstockholmgotland.se eller ring på 08-462 45 25.