Hamaddah Mansour

SRF:s krav på Färdtjänsten

Tjänstemännen i landstinget är nu i slutfasen av arbetet med en kravspecifikation för upphandlingen av färdtjänsten. SRF sitter med i en samverkansgrupp och har presenterat en lista med sina krav.

Så här svarar Hamaddah Mansour, ombudsman på SRF Stockholms och Gotlands län, på frågan om vilka som är de viktigaste kraven:

-Alla våra krav är viktiga. Vi utgår från resenärsperspektivet och vi lämnar konkreta förslag till lösningar. Vill man göra en prioritering så är en fungerande resegaranti viktigast. När det inte går att garantera en fungerande färdtjänst så måste det finnas en fungerande resegaranti. Vårt förslag är att resegarantin ska få beställa bilar även från bolag som inte vunnit upphandlingen, när det är brist på bilar.

-Ett annat viktigt krav gäller förarna. Servicen från förarna har blivit sämre på grund av en stor personalomsättning. De har inte fått tillräcklig utbildning kring hur man bemöter personer med funktionsnedsättning. Dessutom vill vi se högre krav på lokalkännedom och språkkunskaper hos förarna.

-Det är också viktigt med god information till resenären när bilen är sen. Och det behövs en bättre uppföljning och kontroll. Det spelar ingen roll vad som står i kravspecifikationen om det inte sker en kontroll av att leverantörerna lever upp till kraven.

- Det är egentligen inga märkvärdiga saker vi kräver. Det borde vara möjligt att få med i upphandlingen. Vad det handlar om nu är viljan hos politiker och förvaltning, säger Hamaddah Mansour.

Det nya färdtjänstavtalet är tänkt att börja gälla från februari nästa år.