Syntolkad programserie ”Det goda landet”

Hur fungerar den svenska demokratin i praktiken? Politikerna fattar beslut som dagligen påverkar villkoren för samhället, dess institutioner och människor. I sex avsnitt skildras lika många delar av det svenska samhället: polisen, arbetsmarknaden, försvaret, skolan, kommunen och civilsamhället.. Visat ur tjänstemännens och civila aktörers perspektiv skildras de utmaningar som har uppstått till följd av samhällsförändringen.

De som i sin yrkesroll arbetar med nya svenskar hamnar ofta i situationer där de ställs inför svåra beslut och avvägningar. De vill göra gott, men ibland leder välviljan till situationer de inte räknat med

Programserien finns tillgänglig på UR-play redan den 31:a januari. Syntolkningen sänds också i SVT24 varje onsdag 22:00 med start den 31:a januari fram till 7:e mars.

Syntolk: Magnus Johansson/Iris media.