Syntolkad programserie

Nu kommer vår programserie ”Programmera mera 2” syntolkad. Programmen finns tillgängliga på UR-play/skola från den 27:e oktober. Syntolkningen sänds också i SVT24 varje söndag 14:00 med start den 4:e november fram till 24:e dec.

Kort om programmen:
Syftet är att barn i årskurs 4-6 ska få hjälp att förstå sig på tekniken som ligger bakom det som händer på datorskärmen. De tre deltagarna, som är i samma ålder som målgruppen, tävlar tillsammans för att komma högt upp på poängstegen. Fokus är att sätta in programmering i ett sammanhang, snarare än att lära ut programmeringsspråk. Programledare: Karin Nygårds.

Syntolkning: Magnus Johansson/Iris media

Vi jobbar också på att komma ut med programinformation tidigare för er som har lite längre publiceringstider.

Syntolkningsgruppen 
Sveriges Utbildningsradios logga