Vitsen med att göra det själv

I år vill vi i SRF Stockholms och Gotlands län sätta strålkastarljuset på hur rehabilitering och annat stöd till synskadade kan utvecklas. Med rätt stöd kan vi som råkat ut för en synnedsättning få tillbaka möjligheterna att bestämma mer i vår egen vardag. Det är en viktig fråga nu när valåret 2018 ligger framför oss.

När synen sviktar är det lätt att tappa tron på sig själv. Det mesta kan verka svårt, ja rent av omöjligt. I det läget är det av avgörande betydelse med bra stöd. Man behöver få information om de möjligheter som finns och hjälp med motivationen.  För det krävs mycket energi att lära sig göra saker på nya sätt. 

Vi arbetar nu för att rehabiliteringen för synskadade ska utvecklas. Distriktsstyrelsen har pekat ut detta som en prioriterad fråga inför höstens val. Passande nog har SRF:s kongress också valt rehabilitering som fokusområde under de närmaste åren, med parollen ”Självständighet ger styrka”.

Inför valet har vi i Stockholms och Gotlands län pekat ut re konkreta saker, som vi vill att de politiska partierna ska verka för.

För det första vill vi att landstinget ser till att synskadade får ett samordnat stöd. Den hjälp som syncentralen erbjuder måste kroka arm med annat stöd man kan få från t.ex. hemkommunen eller arbetsförmedlingen.

För det andra vill vi att träningen för synskadade utvecklas på syncentralen. Vi tänker särskilt på två saker.

  • träning i att orientera och förflytta sig i den fysiska miljön och
  • Övning i att använda dator och annan digital teknik.

Träning ger som bekant färdighet. Och just dessa färdigheter ger oss ökade möjligheter att vara aktiva och göra självständiga val.

För det tredje vill vi att det ska finnas syninstruktörer i alla kommuner. Idag finns sådana tjänster i ungefär hälften av kommunerna i Stockholms län. Syninstruktörernas viktigaste uppgift är att stötta synskadade på hemmaplan och se till att saker i den nära hemmiljön fungerar väl. De är också viktiga som en länk till syncentralen och andra instanser som kan ge stöd.

Mycket av det vi arbetar för handlar om hjälp till självhjälp. För både barn och vuxna med synnedsättning finns ett stort värde i att själv kunna bestämma i sin egen vardag.