Mötesordförande Daniel Forslund, Karin Hjalmarson och Jeanna Bystrand sitter vid podiet
Jeanna Bystrand, tillsammans med mötesordförande Daniel Forslund och Karin Hjalmarson under årsmöte 2017

Årsmöte och Höstmöte

Sedan 1918 så har distriktet varje år ett årsmöte och ett höstmöte, där styrelsen och representanter från lokalföreningarna beslutar om distriktets verksamhet och budget.

Höstmöte

Höstmötet kommer att hållas den 18 november 2017 på Quality Hotel Winn i Haninge.

Handlingar

Kallelse

Födredragningslista

Arbetsordning

Förslag till utskottsarbete

Förslag till verksamhetsplan 2018-2019

Förslag till rambudget 2018

Årsavgift 2018

Rapport från Synskadades stiftelse Stockholms och Gotlands län 2016

Stadgar

Motioner

 

Representanter från lokalföreningarna lyssnar på ordförande