Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson sitter vid podiet
Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson

Årsmöte

Sedan 1918 så har distriktet varje år ett årsmöte, där styrelsen och representanter från lokalföreningarna beslutar om distriktets verksamhet och budget.

Årsmöte

Årsmötet hölls den 21 april 2018 på Clarion Hotell, Ringvägen 98, Stockholm.