Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson sitter vid podiet
Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson

Årsmöte

Sedan 1918 så har distriktet varje år ett årsmöte, där styrelsen och representanter från lokalföreningarna beslutar om distriktets verksamhet och budget.

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas på Amålsa Havshotell den 13 april.

Handlingar:

Kallelse

Föredragningslista

Arbetsordning

Förslag till utskottsarbete

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse SRF Stockholms och Gotlands län

Revisionsberättelse SRF Södertörn

Verksamhetsrevisorernas berättelse

Revidering av stadgar

Arvode till av representantskapet valda funktionärer

Verksamhetsplan 2020-2021

Förslag till rambudget 2020

Förslag till årsavgift 2020

Rapport och förslag från valberedningen, då det finns personuppgifter i handlingar så får vi inte lägga ut den på hemsidan, men som medlem i SRF så kan den beställas från kansliet.

Rapport om bifallna motioner och protkollsanteckningar