Kongress

Kongressen är SRF:s högsta beslutande organ. Den samlas vart tredje år och lägger fast vilka områden SRF ska arbeta med de närmast kommande åren.Till kongressen har samtliga medlemmar rätt att lägga motioner, det vill säga förslag.

Information om hur du skriver en motion finns på Riksförbundets hemsida.
Du kan skriva en eller flera motioner som enskild medlem. Den/de ska då vara Riksförbundet till handa senast den 30 april.
Du kan också välja att skicka motionen till SRF Stockholms och Gotlands läns årsmöte. Om den blir antagen av årsmötet får den större tyngd. För att den ska hinna behandlas på årsmötet måste den vara styrelsesekreterare Anneli Stack till handa senast den 20 mars.

Kontaktuppgifter:

Kongressgruppen:
E-post: kongressen17@srfstockholmgotland.se
Telefonnummer: 0705-279819 (Per Karlström)

Styrelsesekreterare Anneli Starck:
E-post: anneli.starck@srfstockholmgotland.se
Telefonnummer: 08-462 45 03

Motioner direkt till Riksförbundet:
E-post: registrator@srf.nu
Adress:
Synskadades Riksförbund

122 88 Enskede
Märk kuvertet "Kongressmotion".

SRF Stockholms och Gotlands läns kongressgrupp består av 8 ordinarie ombud och 5 ersättare. 
De ordinarie är:
Per Karlström, samankallande
Siw Olsson
Anna Dahlberg
Sirkka Husso
Arvid Lindén
Kerstin Krebs
Elisabeth Ravstis
Urban Eriksson

Ersättare är:
Mattias Lundberg
Britt-Marie Rydh Berner
Margaretha Häll Assarsson