Konkurrensen uteblev – ändå upphandlas syncentralen

Upphandlingen av Syncentralen i Stockholm är klar. Majoriteten i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat att tilldela företaget Sodexo AB uppdraget. Sodexo var den enda anbudsgivaren och bolaget har ingen tidigare erfarenhet av rehabilitering för synskadade.

För oss på Synskadades Riksförbund väcker beslutet en rad frågor.

• Hur kan politikerna vara säkra på att få den lösning som är bäst för synskadade, om det bara fanns ett anbud att välja på?

• Vad är skälet till att landstingets egen verksamhet, som idag driver syncentralen, inte fått lägga anbud?

• Hur ska god kvalitet kunna säkras när den antagna leverantören saknar erfarenhet av rehabilitering för synskadade?

SRF vänder sig nu till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna Starbrink (l) för att få svar.

– Situationen bekymrar oss, vi vet att det fanns förslag om att avbryta upphandlingen, säger Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.

Hon hoppas nu på en god dialog och lugnande svar från både politikerna och den blivande entreprenören.

Kontakt:
Karin Hjalmarson, 070 950 99 36
ordf. SRF Stockholms och Gotlands län

Lennart Karlsson, 08 462 45 17
Ombudsman SRF Stockholms och Gotlands län

Fakta

Stockholms Syncentral beskrivs som världens största med mer än 70 årsanställda. Den har en rad specialister: optiker, synpedagoger, datapedagoger, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter. Rehabiliteringen på syncentralen ska ge personer som drabbats av synnedsättning goda förutsättningar att klara sitt dagliga liv, ökad livskvalitet, självständighet och ett aktivt del-tagande i samhällslivet.