Livräddande plattformsväggar i fara

Landstinget har avbrutit upphandlingen av plattformsbarriärer till tunnelbanestationerna Åkeshov och Medborgarplatsen. Försöket, som skulle göra tunnelbanan säkrare, är nu i fara.
– Vi uppmanar landstingets trafikpolitiker att agera, rädda liv och hindra onödiga olyckor, säger Karin Hjalmarson, ordförande i Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län.

I SVT Stockholm berättar synskadade Gunnar Sandström idag om hur han i somras var nära att få sätta livet till, när hann föll ner mellan två tunnelbanevagnar på station Tallkrogen. Tyvärr är han inte ensam. Många synskadade har genom årens lopp Haft otur och drabbats av liknande olyckor i tunnelbanan.

Därför kom det som en stor och glädjande nyhet när trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons ifjol meddelade att det avsatts pengar till ett försök med plattformsbarriärer på två t-banestationer. Erfarenheterna från försöket skulle sedan kunna användas för en fortsatt utbyggnad och förbättring av säkerheten. Men nu har alltså projektet lagts på is.

– Vi är rädda för att säkerhetsarbetet kommer att prioriteras ned, säger Hamaddah Mansour, ombudsman med ansvar för trafikfrågor på SRF Stockholms och Gotlands län.

Det vore ett stort bakslag för synskadade som vill kunna resa säkert med kollektivtrafiken. Men också för Stockholm som modern stad med trafiksystem som ska fungerar för alla. I takt med att trängseln ökar växer nu olycksriskerna för samtliga resenärer i tunnelbanan.

– Vi frågar oss hur många liv som ska offras och Hur många personskador som krävs innan plattformsbarriärer börjar byggas, säger Hamaddah Mansour.

* Plattformsbarriär avser en skyddsvägg vid plattformskanten som är nedfälld/stängd i normalläget och öppnas när tåget stannat för av- och påstigning.

Kontakt:
Karin Hjalmarson 070-950 99 36, (ordförande)
Hamaddah Mansour 08-462 45 25, (ombudsman)