Region Stockholm och Region Gotland måste satsa på digitalt kunskapslyft för personer med synnedsättning

Vi medborgare förväntas numera kunna utföra bankärenden, boka biljetter, handla mat, anmäla sjukt barn osv digitalt. Både den offentliga såväl som privata sektorn hänvisar i stor utsträckning åt digital interaktion. För att klara det gäller det att man kan hantera en dator eller en smart telefon, vilket flera grupper av olika skäl kan ha svårt att göra. Exempelvis är personer med synnedsättning långt mindre delaktiga på Internet än andra. Enligt en rapport från Synskadades Riksförbund är 54 procent bland äldre med synnedsättning så kallade icke-användare, det vill säga de använder inte Internet alls (rapporten Daglig digital delaktighet, SRF 2017). 

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland anser att den digitala kompetensen hos personer med synnedsättning skyndsamt måste höjas. Vi vill att Regionerna Stockholm och Gotland via Syncentralerna satsar på utbildningar i datorer och smarta mobiler för denna grupp. Stor vikt bör läggas vid utbildning i smarta mobiler och de inbyggda hjälpmedel som ges i form av förstoring, tal och punktskrift. Mobilerna är snart oumbärliga då flera kanaler är baserade på appar. Dessutom är ett mobilt bank-id i princip ett måste för alla som vill göra ärenden på Internet. Vilket gör utbildning på mobilen än mer akut. Utan denna satsning på digital kompetens för personer med synnedsättning riskerar gruppen att marginaliseras och hamna utanför samhället. Ansvaret för den digitala utbildningen måste ligga hos Regionerna via Syncentralen. 

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland vill därför:
Att Regionen snarast ger Syncentralen i uppdrag att ta fram pedagogiska, individanpassade kurser i digitala hjälpmedel.
Att speciella kurser i smarta mobiler och hur de används ges för personer med synnedsättning.
Att Syncentralen sprider information om att kurserna finns till samtliga som är inskrivna på Syncentralen.

Uttalandet antaget vid Synskadades Riksförbund Stockholm Gotlands årsmöte 13 april 2019