Tips vid överklagan

Har du fått avslag på din ansökan om ledsagning?

Per Karlström fick avslag på sin ansökan om ledsagning, men efter att han överklagade så gav kammarrätten honom rätt till 36 timmars ledsagning per månad.

Här är Pers tips för dig som har fått avslag:
• Ge inte upp! Överklaga till Förvaltningsrätten!
• Skriv en detaljerad överklagan som du helst ska basera på hänvisningar till lagtexten och gärna till rättsfall. Det finns flera bra och relativt kortfattade talböcker på Legimus. Sök på "lag om stöd och" så hittar du ett femtontal bra talböcker som du kan välja mellan.
 • Se till att ha bra och detaljerade läkarintyg som bekräftar synskadan och eventuella andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar, som t.ex. diabetes som måste behandlas med dagliga raska promenader osv.
• Om kommunen fortsätter att neka och skickar över ärendet till Förvaltningsrätten så bör du direkt ta kontakt med Förvaltningsrätten och ansöka om inhibition av beslutet eller ett så kallat "interimistiskt förordnande", vilket innebär att domstolen ålägger kommunen att fortsätta insatsen under den tid som rätten tar på sig att behandla ärendet.
• Var noga med att dokumentera allt som händer i kontakt mellan dig, kommunen och domstolen. Försök att hålla så mycket som möjligt av din kontakt via mail så att du har så mycket som möjligt bekräftat i skrift med datum, samt svar eller brist på svar. Det kan vara mycket betydelsefullt om kommunen inte svarar på frågor som du ställer till dem.
• Var inte rädd för att ta kontakt med chefer högt upp bland tjänstemännen. Det är de som är satta att ge oss den service som lagar och förordningar ger oss rätt till.
• Ta reda på om man inom den kommunala förvaltningen anlitat konsulter som t.ex. "Kommunlex" som lärt ut hur man säger nej till LSS ansökningar (TV4 Kalla fakta i höstas).
• Var uthållig och envis. Var beredd på att det hela kommer att ta lång tid. Försök att påverka politikerna till att fatta beslut om att dra tillbaka ärendet från Förvaltningsrätten genom att fatta beslut om detta i sina arbetsutskott.
• Om det går så långt att det ser ut att bli domstolen som ska fatta ett avgörande i ditt ärende så är det viktigt att du begär så kallad "muntlig förhandling". Detta innebär att du själv får vara med och föra fram din klagan i ärendet och kommunen måste ha personer i rättsalen som försvarar kommunens åsikt och bakgrund till att man fattat det beslut som man gjort när man avslagit din ansökan om ledsagning.
• Se till att vara väl förberedd inför mötet med domstolen.
• Se till att fråga om det är OK att du spelar in förhandlingen eftersom att det är svårt för dig som är synskadad att föra anteckningar. Det kommer du säkerligen att få även om det är lykta dörrar. Det är mycket bra att ha denna ljudupptagning inför eventuella fortsatta överklaganden i högre domstols instanser.
• Se till att ha med dig dokumentation som bekräftar det du hävdar och se till att du får lämna in detta material som del av din framställan. Var vaksam på vad kommunens representanter tar upp till sitt försvar för att de avslagit din ansökan. Om de inte gett dig några tydliga svar tidigare så hävda med en dåres envishet att du frågat om och om igen utan att få några svar på dina frågor - om det är så.
• Försök gärna att få media - lokal eller riks - att intressera sig för ditt fall och skriva en artikel där man får fram kommunens beslut att dra in den livsavgörande ledsagningen. Politiker tycker inte om att få kritik från sina väljare.