Lättare ta sig till syncentralen

SRF-distriktet har protesterat mot svårigheterna att ta sig till Stockholms Syncentral med färdtjänsttaxi. Det har inte funnits någon bra plats att stanna på för taxibilarna på den hårt trafikerade Fleminggatan. Nu är problemet delvis avhjälp.

Vill du lyssna på artikeln (inläsare Charlotta Burman), klicka här. Tyvärr så kan man inte lyssna på artikeln med mobil.

Efter diskussioner med Stockholms stads trafikkontor har två angöringsplatser för färdtjänstfordon skapats i närheten av Syncentralen. Den närmaste ligger framför busshållplatsen, 20 meter till höger om Syncentralens entré, om man står med ryggen mot porten. Den andra ligger ytterligare ett tjugotal meter längre fram, runt hörnet till höger in på Fridhemsgatan. 

Angöringsplatserna är reserverade för färdtjänst och det är förbjudet för andra bilar att stanna där. Vid platserna finns skyltar som säger att förbudet att stanna inte gäller för färdtjänstfordon.

Om du ska till syncentralen och blir avsläppt på något av dessa färdtjänststopp, ska du gå bakåt i färdriktningen, längs husväggen till Syncentralens port. Den markeras av ett vitt taktilt ledstråk som är draget rakt ut från porten över hela trottoarens bredd.

SRF-distriktet har begärt att ett ledstråk ska läggas hela vägen från angöringsplatserna till porten. Trafikkontoret har utlovat ett sådant ledstråk, som ska byggas nästa vår. Trafikkontoret kommer också att fasa ner trottoarkanterna för att underlätta för den som använder rollator eller rullstol.

- Det är viktigt att alla taxichaufförer som kör färdtjänst får veta att angöringsplatserna finns och att det är där de ska stanna, säger Lennart Karlsson, ombudsman vid SRF Stockholms och Gotlands län.

Han betonar att om man som resenär vill ha ledsagning, så ska chauffören följa med hela vägen mellan taxin och porten eller vice versa.